top of page

SEO pisanje za web - naučite pisati naslove koji dugoročno generiraju promet

Barbara Slade Jagodić

Vlasnica at SLADE 

Nemate li nepresušnu vreću para za oglase online, sadržaj na webu najisplativije je ulaganje vremena i novca. No ne "kreativan" sadržaj, već onaj koji jasno odgovara na njihove upite na Googleu- SEO optimiziran sadržaj. Na ovom predavanju naučit ćete kako doznati što kupci traže i kako im se pojaviti kao rezultat kada su aktivni i pretražuju. 

bottom of page