top of page

Co-owner & strategic director at lifestyle portal MagMe

Nakon završenog studija na Fakultetu političkih znanosti, gdje je diplomirala na smjeru Odnosa s javnošću, svoj poslovni put počela je u Hrvatskoj gospodarskoj komori najprije kao voditeljica društvenih mreža, a kasnije i kao stručnjakinja za marketing. U isto vrijeme sa svojom poslovnom partnericom Ritom Rumorom Jurki počinje graditi nišni lifestyle portal MagMe, specijaliziran za luksuz. Paralelno, nakon četiri godine u HGK, dobiva u zadatak vođenje marketinške agencije Marketing Club, gdje je svoj zanat u području marketinga brusila dvije godine, da bi se nakon tog perioda potpuno posvetila svojem portalu, na kojem je danas strateški direktor i na kojemu gradi priče orijentirane prema luksuzu.

bottom of page