top of page

Kako prodati Z generaciji?​

Sandro Kraljević

Founder & CEO at Mind Lab

Ovim predavanjem nastojat ćemo osvijetliti dolazak generacije Z na tržište rada, generacije koja je već donijela potpuno novu dinamiku u poslovnu kulturu. Otkrit ćemo kako njihov jedinstveni pogled na svijet i rad može biti izazovan za tradicionalne poslovne modele te kako prilagoditi strategije prodaje za ovu sveprisutnu skupinu. Podučit ćemo vas metodama koje vam mogu pomoći da razumijete i efikasno komunicirate s generacijom koja polako, ali sigurno oblikuje suvremeno tržište.

bottom of page