top of page

Predsjednik uprave Goldman Graff d.o.o.

Vladimir Potočki diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je na istom fakultetu završio i poslijediplomski studij. Društvu Goldman Graff d.o.o., koje je u vlasništvu Artemis Holdinga, pridružio se 2022. godine na mjestu predsjednika Uprave.


Prije dolaska u Goldman Graff radio je dvadesetidvije godine u PBZ d.d. na radnom mjestu direktora za SME PC Istra unutar Grupe poslovanja sa malim i srednjim poduzećima. Za vrijeme obnašanja te dužnosti nebrojeno puta gostovao je kao gost predavač iz područja financija i bankarstva, bio kreator mnogih kreditnih linija u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave unutar Istarske županije te bio član raznih povjerenstava za odobravanje kredita.


Član je upravnog odbora neprofitne udruge koja se bavi prevencijom muškog zdravlja.

bottom of page