top of page

CMC, CFBA @ partner u ALPHA CAPITALIS

Danijel pruža sveobuhvatnu podršku obiteljskim poduzećima, posebno u olakšavanju prijelaza vlasništva i upravljanja na mlađe generacije. Njegova stručnost leži u provedbi učinkovitih struktura obiteljskog upravljanja, stvaranju prilagođenih planova tranzicije i razvoju izlaznih strategija za osnivače. Specijaliziran je za financije, reviziju, računovodstvo i oporezivanje te pruža strateške financijske savjete prilagođene potrebama obiteljskih poduzeća. Partner je u ALPHA CAPITALIS-u, gdje se fokusira na jačanje obiteljskih poduzeća kroz složene tranzicije vlasništva i upravljanja. Svoje obrazovanje stekao je na SDA Bocconi u Milanu te Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a ima više od 15 godina međunarodnog iskustva u području financija.bottom of page