top of page

Iva Mia Kruslin Ceo & founder IMC, Predjednica Mindfulness Inicijativa Hrvatska- eamba,
članica upravnog odbora Europskog udruzenja za mindfulness (eamba), Mindfulness ucitelj
Facilitator adaptivnog vodstva,
Sistemski business trener

mr. sc. Iva Mia Krušlin, predsjednica udruge Mindfulness Inicijativa Hrvatska

 

Iva Mia je na Sveučilištu Oxford, Oxford Mindfulness Centre, završila edukaciju pod nazivom mentalni trening mindfulness/potpuna svjesnost na radnom mjestu, namijenjen javnoj upravi i korporativnom sektoru.

 

Magistrirala je javnu upravu i menadžment na Harvard Kennedy School na Sveučilištu Harvard te međunarodne odnose na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Studij iz poslovne ekonomije (Business Administration) završila je na fakultetu Beijing Inti Management College u Pekingu i na Sveučilištu Hertfordshire u Velikoj Britaniji.

 

Na Neuroleadership institutu završila je tzv. Brain – Based Coversation Skills (metodologija temeljena na neuroznanosti akreditirana kod Međunarodne coach federacije).

Članica je Globalne Mreže mindfulness inicijativa koja okuplja zagovornike mindfulness-a i političare koji prakticiraju mindfulness.

 

Napisala je knjigu Priručnik za lidere – Nesebičnost u politici, izdavač Planetopija. Knjiga daje preporuke kako lideri (na radnim mjestima) mogu održati svoje mentalno i emocionalno zdravlje.bottom of page