top of page

Direktor u tvrtkama KANSAI HELIOS Croatia i Chromos boje i lakovi

Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, a potom završio Executive MBA na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

Tijekom više od 20 godina aktivnog angažmana u istraživanju i razvoju, upravljanju proizvodima te proizvodnji na različitim razinama, stekao je duboko razumijevanje kako efikasno upravljati ljudskim i materijalnim resursima radi postizanja korporativnih ciljeva.

Kao stručnjak za tehnološko upravljanje fokusiran je na razvoj talenata i upravljanje timovima koji postižu izvrsnost u svojim područjima. Kroz različite projekte, od pokretanja novih tvornica do istraživanja i razvoja novih proizvoda te implementacije naprednih tehnologija, stekao je duboko iskustvo u inovacijama i promjenama. Fokusiran na unaprjeđenje performansi organizacije, radi na implementaciji najboljih praksi u proizvodnji i procesima te učinkovito upravlja promjenama. Spreman je za izazove globalnih poduzetničkih projekata i raduje se dijeljenju svog znanja i iskustva na panelu.

bottom of page