top of page

doc.dr.sc. Drago Cmuk

Founder & Partner at Mazars Digital

Drago Cmuk (Varaždin, 1979) osnivač je i partner u Mazars Digital - vodeće regionalne tvrtke za izradu strategija digitalne transformacije (DX). Pomaže klijentima u zemlji i inozemstvu u transformaciji poslovanja i stvaranju konkurentske prednosti korištenjem vodećih digitalnih platformi i tehnologija. Docent je za DX na Algebri a napravio je dvostruki doktorat na UniSannio u Italiji i na FER-u u Zagrebu te Executive MBA na Cotrugliu. Nakon fakulteta je u industriji je vodio razvoj, proizvodnju i implementaciju SW i HW u području interneta stvari (IoT). Predaje na Algebrinom eLeadership programu te često gostuje na brojnim fakultetima i konferencijama. Smatra ljude temeljem svakog poslovanja i kritičan je prema novim tehnologijama te potiče njihovo odgovorno korištenje. Svom poslu, a ne sebi, pristupa vrlo ozbiljno.


bottom of page